Übersetzungsbüro Deutsch < > Rumänisch - Kompetenz und Qualität seit über 35 Jahren - Birou de traduceri Germană < > Română - Competenţă şi calitate de peste 35 ani -
Übersetzungsbüro Deutsch < > Rumänisch- Kompetenz und Qualität seit über 35 Jahren - Birou de traduceri Germană < > Română- Competenţă şi calitate de peste 35 ani -     

TRADUCERI AUTORIZATE / LEGALIZATE

 

În calitate de traducătoare publică jurată pentru limba română

deţin prin lege competenţa de a atesta corectitudinea şi caracterul complet al traducerilor elaborate de mine (aşa-numita legalizare).

 

Ca atare, lucrările de traducere elaborate de mine sunt recunoscute de toate

autorităţile/instituţiile din Republica Federală Germania şi din România.

 

Majoritatea autorităţilor/instituţiilor acceptă deja traduceri efectuate după copii electronice (scan-uri). Scan-urile le puteţi trimite comod prin e-mail.

 

 Cu toate acestea există anumite autorităţi/instituţii (de ex. oficii de stare civilă)

care recunosc numai traducerile elaborate după acte originale.

În astfel de cazuri trebuie să expediaţi documentele prin poştă

(Recomandat fără confirmare de primire / Einschreiben-Einwurf).
 

Anumite autorităţi/instituţii din România solicită suplimentar şi supralegalizarea

din partea Tribunalului de land care a autorizat traducătorul respectiv. 

 

Informaţii actuale regăsiţi pe pagina de internet a Consulatului General la München

sau a Ambasadei României la Berlin: 

 http://muenchen.mae.ro/node/223

http://berlin.mae.ro/node/811

 

Menţiune importantă 

Înainte de a emite comanda fermă de traducere vă recomand să vă informaţi exact la autoritatea/instituţia către care urmează să înaintaţi documentele Dumneavoastră.